~ teori neo klasikal David Ricardo ~

TEORI NEO KLASIKAL DAVID RICARDO (COMPARATIVE ADVANTAGE)

Oleh : http://www.niey21.wordpress.com

Setiap apa yang ada di dunia ini mempunyai tahap perkembangan yang tersendiri. Begitu juga dengan ekonomi. Bagi David Ricardo, beliau mempunyai teori dan pendapat yang tersendiri mengenai tahap perkembangan ekonomi. Teori beliau sama sekali berbeza dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith sebelum ini. David berpendapat bahawa proses perdagangan antarabangsa akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau mengusulkan teori mengenai ‘Kemantapan Perbandingan’ dalam pengeluaran. (Comparative advantage)

Beliau menyatakan bahawa apabila Negara mampu mengeluarkan barang dengan banyak bersama kos pengeluaran yang paling sedikit berbanding dengan Negara lain yang mengeluarkan barang yang sama adalah lebih baik. Teori ini juga berkaitan dengan perdagangan antarabangsa.

Sebagai contoh, Malaysia dan Thailand sama-sama mengeluarkan beras dan getah. Malaysia mampu mengeluarkan getah dengan banyak bersama kos pengeluaran yang sedikit. Manakala Thailand mampu mengeluarkan beras dengan banyak bersama kos pengeluaran yang sedikit. Keadaan ini menunjukkan bahawa, masing-masing mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan satu jenis pengeluaran sahaja. Apabila bertambah jenis pengeluaran yang ingin dikelurakan, ia akan mengurangkan kemampuan yang sedia ada.

Jika kedua-dua Negara hanya menumpukan kepada satu pengeluaran sahaja, tanpa melakukan pengeluaran yang lain, keadaan ini akan membawa kepada fokus pengeluaran malah akan mampu untuk meningkatkan tahap pengeluaran. Dalam teori kemantapan perbandingan ada menyatakan bahawa, sebuah Negara perlu fokus kepada hanya satu bidang pengeluaran sahaja. Jika Malaysia mampu mengeluarakan getah lebih banyak bersama kos yang paling minimum berbanding Thailand, maka Malaysia perlu mengeluarakan hanya satu bidang pengeluaran sahaja.

Manakala, Thailand pula mampu mengeluarkan beras dengan banyak bersama kos pengeluaran yang sedikit berbanding Malaysia, hanya perlu fokus kepada pengeluaran beras sahaja. Inilah yang dimaksudkan dengan permantapan perbandingan oleh David Ricardo. Bagi Malaysia yang tidak mnegeluarkan beras, boleh mengimport beras dari Thailand. Manakala Thailand pula mengimport getah daripada Malaysia. Masing-masing Negara ini menjalankan aktiviti import dan eksport. Hal ini yang dimaksudkan oleh David akan meningkatkan tahap perkembangan ekonomi dalam sesebuah Negara.

Selain itu, keadaan ini juga membawa kepada sifat saling bantu membantu sesama Negara. Teori ini juga boleh menjimatkan kos pengeluaran yang perlu ditanggung sesebuah Negara jika mengeluarkan salah satu jenis bidang pengeluaran tersebut. Maka, teori ini akan meningkatkan tahap profesionaliti dan tahap efisyensi serta produktiviti sesebuah Negara.

Teori ini juga mempunyai beberapa keburukan yang akan berlaku dalam proses pengeluaran. Antara keburukan teori ini ialah, sesebuah Negara akan menjadi terlalu bergantung kepada sebuah Negara yang lain jika menggunakan teori ini. Masalah akan timbul apabila berlaku peperangan, ketidak stabilan politik, masalah cuaca dan virus serta sebagainya. Jika perkara berkenaan berlaku, maka perdagangan tidak dapat dilakukan dengan sempurna.

Keadaan ini akan membawa kepada kesan yang buruk kepada perjalanan ekonomi dan kemaslahatan rakyat itu sendiri. Selain itu juga, Negara tersebut tidak mempunyai kepelbagaian dalam pengeluaran. Rakyat juga menjadi tidak keratif dan inovatif dalam pengeluaran sesuatu barangan. Tiada penghasilan produk-produk yang baru dalam pengeluaran untuk meningkatkan ekonomi dan tiada pasaran baru dibuka.

Teori ini dikemukakan atas alasan untuk menjimatkan kos pengeluaran dan menigkatkan produktiviti sesebuah negara. Tetapi sebenarnya teori ini berjaya secara kasarnya sahaja. Ini kerana, kos pengeluaran boleh diminimumkan, tetapi kos untuk mengimport barangan yang tidak dikeluarkan pula akan meningkat. Pengurangan kos tersebut telah meningkatkan kos mengimport.

Jadi sebenarnya, pengurangan kos tersebut sama sekali tidak terjadi. Malah mungin meningkat kerana kos import sebenarnya lebih tinggi.

Penyataan diatas jelas membuktikan bahawa teori ini kurang sesuai untuk diaplikasikan pada masa sekarang dengan keadaan semua Negara sudah maju dan serba moden. Masalah pengurangan kos sebenarnya mampu diatasi dengan kebijaksanaan organisasi yang terlibat.

sakan irbid jordan

070609

3.17 pm

Advertisements

One thought on “~ teori neo klasikal David Ricardo ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s